Parent Corner


Parent Feedback

Parent Inquiry

Our LocationJagdishpuram (Alawalpur), PO: Pithapur, Ghazipur, Uttar Pradesh 233001

#

Detail Of Salary

S.N. Name of Employee Desig. Data of Appointment Date of Birth Qualification Experience Pay Scale
1 Mr. Sudarshan Singh Kushwaha Principal 2000 15/12/1962 M.Sc. B.Ed 19 15600-39100
2 Mr. Rakesh Pandey V.Prin. 2007 01/04/1969 M.A. B.Ed 12 15600-39100
3 Mrs. Kamla Maurya T.G.T. 2002 07/07/1976 M.A. B.Ed 17 9300-34800
4 Mr. Sushil Srivastava P.G.T. 2009 21/01/1970 M.Sc. B.Ed 10 9300-34800
5 Mr. Suresh Prasad Chaurasia T.G.T 2002 01/07/1968 M.Sc. B.Ed 17 9300-34800
6 Mrs. Anupama Verma T.G.T 2002 15/09/1969 MA Sikhsha Visarad 17 9300-34800
7 Mr. Sanjeev Kumar Agrahari P.G.T. 2010 01/01/1983 MCA 9 9300-34800
8 Mr. Shailesh Singh P.G.T. 2009 30/07/1984 M.A. B.Ed 10 9300-34800
9 Mr. Rupesh Kumar Maurya P.G.T. 2009 23/09/1982 M.Sc. B.Ed 10 9300-34800
10 Mr. Yogeshwar Nath Pandey P.G.T. 2012 01/07/1987 M.Com, B.Ed 7 9300-34800
11 Mr. Madhav Krishana P.G.T. 2015 04/02/1992 M.Sc. B.Ed 4 9300-34800
12 Mr. Mahesh Singh Chauhan P.G.T. 2015 15/03/1986 M.Sc. B.Ed 4 9300-34800
13 Mr. Krishna Nand Tiwari P.G.T. 2015 14/07/1989 M.Sc. B.Ed 4 9300-34800
14 Mr. Dinkar Singh T.G.T. 2002 11/10/1962 B.P.Ed 17 9300-34800
15 Mrs. Sangeeta Kushwaha T.G.T. 2005 23/06/1984 BA, B.Ed 14 9300-34800
16 Mrs. Shalini Kushwaha T.G.T. 2014 10/05/1990 BA, B.Ed 5 9300-34800
17 Mrs. Saraswati Singh T.G.T 2008 15/06/1979 MA, B.Ed 11 9300-34800
18 Mr. Bhagwat Kushwaha T.G.T. 2008 13/11/1974 MA, B.Ed 11 9300-34800
19 Mrs. Vimla Chandra Librarian 2004 07/07/1976 B.Lib 15 9300-34800
20 Mr. Ram Pratap Maurya T.G.T. 2010 06/08/1980 MCA, B.Ed 9 9300-34800
21 Mrs. Dr. Deepika P.G.T. 2014 03/11/1984 MA, B.Ed 5 9300-34800
22 Mr. Raj Narayan Kushwaha T.G.T. 2002 30/07/1971 BA, B.Ed 17 9300-34800
23 Mr. Hari Singh Kushwaha T.G.T. 2006 10/01/1963 MA, B.Ed 13 9300-34800
24 Mr. M.R. Ansari T.G.T. 2006 05/07/1972 BA, B.Ed 13 9300-34800
25 Mr. Santosh Kumar Mishra T.G.T. 2007 15/07/1974 BA, Prabhakar 12 9300-34800
26 Mrs. Mahjabeen Bano T.G.T. 2007 01/05/1975 MA, Prabhakar 12 9300-34800
27 Mr. Atul Verma T.G.T. 2008 25/07/1980 M.A. B.Ed 11 9300-34800
28 Mr. Ramesh Singh Yadav T.G.T. 2008 12/08/1976 M.A. B.Ed 11 9300-34800
29 Mr. Arvind Kumar Srivastava T.G.T. 2010 03/01/1962 M.A, PGDCA 9 9300-34800
30 Mr. Sunil Singh Yadav P.G.T. 2014 15/03/1988 MA, B.Ed 5 9300-34800
31 Mr. Bijay Shankar Ram T.G.T. 2008 10/07/1973 MA, B.Ed 11 9300-34800
32 Mr. Shailesh Kumar Srivastava T.G.T. 2011 01/06/1976 M.Sc. B.Ed 8 9300-34800
33 Mr. Om Prakash Yadav T.G.T. 2014 22/02/1973 M.Sc. B.Ed 5 9300-34800
34 Mr. Om Narayan Rai T.G.T. 2008 25/10/1974 MA, B.Ed 11 9300-34800
35 Mr. Arjun Singh Kushwaha P.G.T. 2010 02/08/1976 MA, B.Ed 9 9300-34800
36 Mr. Nagendra Singh Kushwaha P.R.T. 2012 10/01/1978 MA, B.Ed 7 9300-34800
37 Mrs. Reena pandey P.R.T. 2008 27/05/1971 MA, Sikhsha Visharad 11 9300-34800
38 Mrs. Malti Rai P.R.T. 2008 25/06/1969 MA, NTT 11 9300-34800
39 Mr. Satya Pal Lahari P.R.T. 2015 08/08/1986 MA, B.Ed 4 9300-34800
40 Mr. Sunil Kumar P.R.T. 2010 15/01/1983 MCA 9 9300-34800
41 Mrs. Pooja Chaturvedi P.R.T. 2010 20/10/1983 MA, NTT 9 9300-34800
42 Mr. Ranjan Kumar Mishra T.G.T. 2014 14/02/1967 BA, B.Ed 5 9300-34800
43 Mr. Anand Kumar Yadav T.G.T. 2014 10/10/1991 M.Sc. B.Ed 5 9300-34800
44 Mr. Shiv Shankar Prajapati T.G.T. 2014 15/07/1986 MCA 5 9300-34800
45 Mr. Devendra Mishra T.G.T 2015 03/10/1989 MA, B.Ed 4 9300-34800
46 Mr. Yogendra Singh Kushwaha T.G.T 2016 10/07/1976 M.Sc. B.Ed 3 9300-34800
47 Miss. Shalini Singh T.G.T. 2017 28/09/1989 MA, B.Ed 2 9300-34800
48 Mr. Rajeev Gupta T.G.T. 2009 01/07/1987 M.F.A 10 9300-34800
49 Mr. Ashutosh Mishra P.E.T. 2015 23/11/1985 B.P.Ed 4 9300-34800
50 Mr. Anil Kushwaha T.G.T 2008 15/07/1977 MA, Bombay Art 11 9300-34800
51 Mr. Sunil Kumar P.R.T. 2009 16/12/1989 MA, B.Ed 10 9300-34800
52 Mr. Satish Kumar yadav P.R.T. 2014 10/10/1989 MA, B.Ed 5 9300-34800
53 Mrs. Nivedita Kushwaha T.G.T. 2016 03/07/1991 MA, B.Ed 3 9300-34800
54 Mrs. Viveka Mitra P.R.T. 2015 01/01/1989 M.Sc, NTT 4 9300-34800
55 Mrs. Anisha Verma P.R.T. 2015 11/03/1985 MA, B.Ed 4 9300-34800
56 Miss. Pragya Singh P.R.T. 2009 01/01/1987 MA, B.Ed 10 9300-34800
57 Mrs. Usha Rai P.R.T. 2010 27/12/1973 MA, NTT 9 9300-34800
58 Mrs. Bilkish Jahan T.G.T. 2011 01/01/1986 MA, Prabhakar 8 9300-34800
59 Mrs. Babita Kushwaha T.G.T. 2016 30/04/1992 MA, B.Ed 3 9300-34800
60 Mr. Manoj Singh Yadav P.R.T. 2011 07/06/1982 M.Sc. B.Ed 8 9300-34800
61 Mrs. Madhurima Srivastava P.R.T. 2012 01/07/1976 MA, NTT 7 9300-34800
62 Mrs. Shail Kumari Maurya P.R.T. 2012 05/05/1984 MA, B.Ed 7 9300-34800
63 Mr. Ravindra Nath T.G.T. 2009 01/07/1981 MA, B.Ed 10 9300-34800
64 Mrs. Khurshid Zaman T.G.T. 2012 07/02/1971 MA, B.Ed 7 9300-34800
65 Mr. Sunderam Kumar P.R.T. 2014 13/09/1992 MA, B.Ed 5 9300-34800
66 Mr. Fanindra Nath P.G.T. 2016 01/03/1980 M.Sc. B.Ed 3 9300-34800
67 Miss. Reena Kumari P.G.T. 2017 11/09/1991 M.Sc. B.Ed 2 9300-34800
68 Mr. Satish Kumar Jaiswal P.G.T. 2017 21/08/1992 M.B.A. , B.Ed 2 9300-34800
69 Mr. Rupesh Kumar P.G.T. 2017 26/01/1991 M.Sc. B.Ed 2 Contract
70 Mrs. Basant Sharma P.G.T. 2017 06/02/1980 MA, B.Ed 2 9300-34800
71 Mr. Amit Kumar Singh T.G.T. 2017 18/08/1983 MCA 2 9300-34801
72 Miss. Anupama Srivastava T.G.T. 2017 07/01/1986 MA, B.Ed 2 9300-34802
73 Mr. Mithilesh Rai P.G.T. 2016 03/01/1987 M.Sc , B.Ed 3 9300-34800
74 Mrs. Anjana Singh T.G.T. 2016 08/09/1988 M.Sc. B.Ed 3 9300-34800
75 Miss. Shiva Yadav P.G.T. 2016 25/06/1991 M.Sc, B.Ed 3 9300-34800
76 Mr. Surendra Kushwaha P.R.T. 2015 02/02/1984 MCA 4 Contract
77 Miss. Archana Rai P.R.T. 2010 09/03/1991 BA, B.Ed 9 9300-34800
78 Mrs. Minakshi Rai P.R.T. 2015 12/06/1979 BA,B.Ed 4 9300-34800
79 Mrs. Dhan Luxmi Verma P.R.T. 2015 12/12/1981 MA, NTT 4 9300-34800
80 Mr. Praveen Kumar Srivastava P.R.T. 2015 06/10/1978 B.Sc., B.Ed 4 9300-34800
81 Mr. Rajesh Kushwaha P.R.T. 2015 10/04/1988 B.A. B.Ed 4 9300-34800
82 Mr. Ajay Singh Kushwaha P.R.T. 2015 08/04/1987 B.Sc., B.Ed 4 9300-34800
83 Mr. Ashwani Gupta P.R.T. 2015 03/09/1993 BCA, D.El. Ed. 4 9300-34800
84 Mrs. Priyanka Yadav P.R.T. 2017 17/11/1986 BA, B.Ed 2 9300-34800
85 Mrs. Kanchan Chaurasia P.R.T. 2017 25/01/1981 BA, B.Ed 2 9300-34800
86 Mrs. Anuradha Kushwaha P.G.T. 2018 28/05/1990 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
87 Mr. Pawnesh Kumar P.G.T. 2018 05/07/1987 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
88 Mr. Anil Kumar Yadav T.G.T. 2018 11/06/1991 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
89 Mr. Pradeep Kumar Gupta T.G.T. 2017 16/10/1984 B.Sc., B.Ed 2 9300-34800
90 Mrs. Praveena Rai T.G.T 2018 05/08/1989 MA, B.Ed 1 Contract
91 Mr. Satyendra Pratap Singh T.G.T. 2018 15/07/1980 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
92 Miss. Sheetal Bind T.G.T. 2018 07/07/1995 M.Sc, B.Ed 1 9300-34801
93 Mrs. Soni Singh T.G.T. 2018 20/01/1991 MA, B.Ed 1 9300-34802
94 Mr. Rakesh Singh Kushwaha T.G.T. 2018 10/06/1994 BA, B.Ed 1 9300-34803
95 Mr. Santosh Kumar Kushwaha P.R.T. 2018 23/07/1983 B.A. B.Ed 1 9300-34805
96 Mr. Anil Kumar Singh Yadav T.G.T. 2018 03/01/1985 M.Sc. B.Ed 1 9300-34806
97 Mr. Ashish Kushwaha P.R.T. 2018 10/12/1996 B.Sc., B.Ed 1 Contract
98 Mr. Ashok Kumar P.R.T. 2018 07/07/1967 B.Sc., B.Ed 1 9300-34806
99 Mr. Anil kumar Ram T.G.T. 2019 15/08/1985 M.Sc, B.Ed 0 Contract
100 Mr. Gautam Vishwakarma T.G.T. 2019 10/07/1991 MA, B.Ed 0 Contract
101 Mr. Jiterdra Sharma T.G.T. 2019 19/07/1983 MA, B.Ed 0 Contract
102 Mr. Prashant Tripathi P.G.T. 2019 01/07/1994 M.Sc, B.Ed 0 Contract
103 Mr. Ram Awadh Kushwaha T.G.T. 2019 06/10/1991 MA, B.Ed 0 Contract
104 Mrs. Sadhna Sharma T.G.T. 2019 15/08/1989 M.Sc. B.Ed 0 Contract
105 Miss. Neha Kushwaha P.R.T. 2019 08/10/1996 BA, B.T.C 0 Contract
106 Miss. Neha Tripathi T.G.T 2019 05/07/1995 MCA 0 Contract
107 Mrs. Jyotsana Verma T.G.T.  2019 20/10/1987 MA,B.Ed,O.Level 0 Contract
108 Mr. Akhilesh Kumar T.G.T. 2019 05/01/1982 B.A. B.Ed 0 Contract
109 Mr. Vikas Kumar Mishra T.G.T 2019 15/07/1990 M.A. B.Ed 0 Contract
110 Miss. Bandana Kushwaha T.G.T 2019 14/07/1990 M.Music 0 Contract
111 Mr. Raj Narayan Singh Yadav T.G.T. 2019 14/07/1990 M.A. B.Ed 0 Contract
112 Mr.Pratap Narayan Pandey T.G.T. 2021 15/08/1988 M.A. B.Ed 0 Contract
113 Miss. Ankita Sharma P.G.T. 2021 5/9/1994 M.Sc. B.Ed 0 Contract
114 Mr. Mukesh Kumar P.G.T. 2021 15/03/1986 M.P.Ed. 0 Contract