Parent Corner


Parent Feedback

Parent Inquiry

Our LocationJagdishpuram (Alawalpur), PO: Pithapur, Ghazipur, Uttar Pradesh 233001

#

Teachers Details

S.N. Name of Employee Desig. Data of Appointment Date of Birth Qualification Experience Pay Scale
1 Mr. Sudarshan Singh Kushwaha Principal 2000 15-12-1962 M.Sc. B.Ed 19 15600-39100
2 Mr. Rakesh Pandey V.Prin. 2007 01-04-1969 M.A. B.Ed 12 15600-39100
3 Mrs. Kamla Maurya T.G.T. 2002 07-07-1976 M.A. B.Ed 17 9300-34800
4 Mr. Suresh Prasad Chaurasia T.G.T 2002 01-07-1968 M.Sc. B.Ed 17 9300-34800
5 Mrs. Anupama Verma T.G.T 2002 15-09-1969 MA Sikhsha Visarad 17 9300-34800
6 Mr. Sanjeev Kumar Agrahari P.G.T. 2010 01-01-1983 MCA 9 9300-34800
7 Mr. Shailesh Singh P.G.T. 2009 30-07-1984 M.A. B.Ed 13 9300-34800
8 Mr. Yogeshwar Nath Pandey P.G.T. 2012 01-07-1987 M.Com, B.Ed 7 9300-34800
9 Mr. Mahesh Singh Chauhan P.G.T. 2015 15-03-1986 M.Sc. B.Ed 4 9300-34800
10 Mr. Krishna Nand Tiwari P.G.T. 2015 14-07-1989 M.Sc. B.Ed 4 9300-34800
11 Mr. Dinkar Singh T.G.T. 2002 11-10-1962 B.P.Ed 17 9300-34800
12 Mrs. Sangeeta Kushwaha T.G.T. 2005 23-06-1984 BA, B.Ed 14 9300-34800
13 Mrs. Shalini Kushwaha T.G.T. 2014 10-05-1990 BA, B.Ed 5 9300-34800
14 Mrs. Saraswati Singh T.G.T 2008 15-06-1979 MA, B.Ed 11 9300-34800
15 Mrs. Vimla Chandra Librarian 2004 07-07-1976 B.Lib 15 9300-34800
16 Mr. Ram Pratap Maurya T.G.T. 2010 06-08-1980 MCA, B.Ed 9 9300-34800
17 Mrs. Dr. Deepika P.G.T. 2014 03-11-1984 MA, B.Ed 5 9300-34800
18 Mr. Raj Narayan Kushwaha T.G.T. 2002 30-07-1971 BA, B.Ed 17 9300-34800
19 Mr. Hari Singh Kushwaha T.G.T. 2006 10-01-1963 MA, B.Ed 13 9300-34800
20 Mr. M.R. Ansari T.G.T. 2006 05-07-1972 BA, B.Ed 13 9300-34800
21 Mr. Santosh Kumar Mishra T.G.T. 2007 15-07-1974 BA, Prabhakar 12 9300-34800
22 Mrs. Mahjabeen Bano T.G.T. 2007 01-05-1975 MA, Prabhakar 12 9300-34800
23 Mr. Atul Verma T.G.T. 2008 25-07-1980 M.A. B.Ed 11 9300-34800
24 Mr. Ramesh Singh Yadav T.G.T. 2008 12-08-1976 M.A. B.Ed 11 9300-34800
25 Mr. Arvind Kumar Srivastava T.G.T. 2010 03-01-1962 M.A, PGDCA 9 9300-34800
26 Mr. Sunil Singh Yadav P.G.T. 2014 15-03-1988 MA, B.Ed 5 9300-34800
27 Mr. Bijay Shankar Ram T.G.T. 2008 10-07-1973 MA, B.Ed 11 9300-34800
28 Mr. Shailesh Kumar Srivastava T.G.T. 2011 01-06-1976 M.Sc. B.Ed 8 9300-34800
29 Mr. Om Prakash Yadav T.G.T. 2014 22-02-1973 M.Sc. B.Ed 5 9300-34800
30 Mr. Om Narayan Rai T.G.T. 2008 25-10-1974 MA, B.Ed 11 9300-34800
31 Mr. Arjun Singh Kushwaha P.G.T. 2010 02-08-1976 MA, B.Ed 9 9300-34800
32 Mrs. Reena pandey P.R.T. 2008 27-05-1971 MA, Sikhsha Visharad 11 9300-34800
33 Mrs. Malti Rai P.R.T. 2008 25-06-1969 MA, NTT 11 9300-34800
34 Mr. Satya Pal Lahari P.R.T. 2015 08-08-1986 MA, B.Ed 4 9300-34800
35 Mr. Sunil Kumar P.R.T. 2010 15-01-1983 MCA 9 9300-34800
36 Mr. Ranjan Kumar Mishra T.G.T. 2014 14-02-1967 BA, B.Ed 5 9300-34800
37 Mr. Anand Kumar Yadav T.G.T. 2014 10-10-1991 M.Sc. B.Ed 5 9300-34800
38 Mr. Shiv Shankar Prajapati T.G.T. 2014 15-07-1986 MCA 5 9300-34800
39 Mr. Devendra Mishra T.G.T 2015 03-10-1989 MA, B.Ed 4 9300-34800
40 Mr. Yogendra Singh Kushwaha T.G.T 2016 10-07-1976 M.Sc. B.Ed 3 9300-34800
41 Mr. Rajeev Gupta T.G.T. 2009 01-07-1987 M.F.A 10 9300-34800
42 Mr. Ashutosh Mishra P.E.T. 2015 23-11-1985 B.P.Ed 4 9300-34800
43 Mr. Anil Kushwaha T.G.T 2008 15-07-1977 MA, Bombay Art 11 9300-34800
44 Mr. Sunil Kumar P.R.T. 2009 16-12-1989 MA, B.Ed 10 9300-34800
45 Mrs. Viveka Mitra P.R.T. 2015 01-01-1989 M.Sc, NTT 4 9300-34800
46 Mrs. Anisha Verma P.R.T. 2015 11-03-1985 MA, B.Ed 4 9300-34800
47 Mrs. Usha Rai P.R.T. 2010 27-12-1973 MA, NTT 9 9300-34800
48 Mrs. Bilkish Jahan T.G.T. 2011 01-01-1986 MA, Prabhakar 8 9300-34800
49 Mrs. Babita Kushwaha T.G.T. 2016 30-04-1992 MA, B.Ed 3 9300-34800
50 Mr. Manoj Singh Yadav P.R.T. 2011 07-06-1982 M.Sc. B.Ed 8 9300-34800
51 Mrs. Madhurima Srivastava P.R.T. 2012 01-07-1976 MA, NTT 7 9300-34800
52 Mrs. Shail Kumari Maurya P.R.T. 2012 05-05-1984 MA, B.Ed 7 9300-34800
53 Mrs. Khurshid Zaman T.G.T. 2012 07-02-1971 MA, B.Ed 7 9300-34800
54 Mr. Sunderam Kumar P.R.T. 2014 13-09-1992 MA, B.Ed 5 9300-34800
55 Mr. Fanindra Nath P.G.T. 2016 01-03-1980 M.Sc. B.Ed 3 9300-34800
56 Miss. Reena Kumari P.G.T. 2017 11-09-1991 M.Sc. B.Ed 2 9300-34800
57 Mr. Rupesh Kumar P.G.T. 2017 26-01-1991 M.Sc. B.Ed 2 Contract
58 Mrs. Basant Sharma P.G.T. 2017 06-02-1980 MA, B.Ed 2 9300-34800
59 Mr. Amit Kumar Singh T.G.T. 2017 18-08-1983 MCA 2 9300-34801
60 Miss. Anupama Srivastava T.G.T. 2017 07-01-1986 MA, B.Ed 2 9300-34802
61 Mr. Mithilesh Rai P.G.T. 2016 03-01-1987 M.Sc , B.Ed 3 9300-34800
62 Mr. Surendra Kushwaha P.R.T. 2015 02-02-1984 MCA 4 Contract
63 Miss. Archana Rai P.R.T. 2010 09-03-1991 BA, B.Ed 9 9300-34800
64 Mrs. Minakshi Rai P.R.T. 2015 12-06-1979 BA,B.Ed 4 9300-34800
65 Mrs. Dhan Luxmi Verma P.R.T. 2015 12-12-1981 MA, NTT 4 9300-34800
66 Mr. Praveen Kumar Srivastava P.R.T. 2015 06-10-1978 B.Sc., B.Ed 4 9300-34800
67 Mr. Rajesh Kushwaha P.R.T. 2015 10-04-1988 B.A. B.Ed 4 9300-34800
68 Mr. Ajay Singh Kushwaha P.R.T. 2015 08-04-1987 B.Sc., B.Ed 4 9300-34800
69 Mr. Ashwani Gupta P.R.T. 2015 03-09-1993 BCA, D.El. Ed. 4 9300-34800
70 Mrs. Priyanka Yadav P.R.T. 2017 17-11-1986 BA, B.Ed 2 9300-34800
71 Mrs. Kanchan Chaurasia P.R.T. 2017 25-01-1981 BA, B.Ed 2 9300-34800
72 Mrs. Anuradha Kushwaha P.G.T. 2018 28-05-1990 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
73 Mr. Pawnesh Kumar P.G.T. 2018 05-07-1987 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
74 Mr. Anil Kumar Yadav T.G.T. 2018 11-06-1991 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
75 Mr. Pradeep Kumar Gupta T.G.T. 2017 16-10-1984 B.Sc., B.Ed 2 9300-34800
76 Mrs. Praveena Rai T.G.T 2018 05-08-1989 MA, B.Ed 1 Contract
77 Mr. Satyendra Pratap Singh T.G.T. 2018 15-07-1980 M.Sc. B.Ed 1 9300-34800
78 Miss. Sheetal Bind T.G.T. 2018 07-07-1995 M.Sc, B.Ed 1 9300-34801
79 Mrs. Soni Singh T.G.T. 2018 20-01-1991 MA, B.Ed 1 9300-34802
80 Mr. Rakesh Singh Kushwaha T.G.T. 2018 10-06-1994 BA, B.Ed 1 9300-34803
81 Mr. Santosh Kumar Kushwaha P.R.T. 2018 23-07-1983 B.A. B.Ed 1 9300-34805
82 Mr. Anil Kumar Singh Yadav T.G.T. 2018 03-01-1985 M.Sc. B.Ed 1 9300-34806
83 Mr. Ashish Kushwaha P.R.T. 2018 10-12-1996 B.Sc., B.Ed 1 Contract
84 Mr. Anil kumar Ram T.G.T. 2019 15-08-1985 M.Sc, B.Ed 0 Contract
85 Mr. Gautam Vishwakarma T.G.T. 2019 10-07-1991 MA, B.Ed 0 Contract
86 Mr. Jiterdra Sharma T.G.T. 2019 19-07-1983 MA, B.Ed 0 Contract
87 Mr. Prashant Tripathi P.G.T. 2019 01-07-1994 M.Sc, B.Ed 0 Contract
88 Mr. Ram Awadh Kushwaha T.G.T. 2019 06-10-1991 MA, B.Ed 0 Contract
89 Mrs. Sadhna Sharma T.G.T. 2019 15-08-1989 M.Sc. B.Ed 0 Contract
90 Miss. Neha Kushwaha P.R.T. 2019 08-10-1996 BA, B.T.C 0 Contract
91 Mrs. Jyotsana Verma T.G.T.  2019 20-10-1987 MA,B.Ed,OLevel 0 Contract
92 Mr. Akhilesh Kumar T.G.T. 2019 05-01-1982 B.A. B.Ed 0 Contract
93 Mr. Vikas Kumar Mishra T.G.T 2019 15-07-1990 M.A. B.Ed 0 Contract
94 Miss. Bandana Kushwaha T.G.T 2019 14-07-1990 M.Music 0 Contract
95 Mr. Raj Narayan Singh Yadav T.G.T. 2019 14-07-1990 M.A. B.Ed 0 Contract
96 Miss. Ankita Sharma P.G.T. 2021 05-09-1994 M.Sc. B.Ed 0 Contract
97 Mr. Mukesh Kumar P.G.T. 2021 15-03-1986 M.P.Ed. 0 Contract